2019-06-04

Obaveštavamo Vas da je došlo do izmena u propisanim pravilima programa lojalnosti „Sa nama na putu“ koja se tiču roka otpisivanja bonus poena.

2019-04-04

Uz „Sa nama na putu“ karticu lojalnosti, plaćajte na odloženo do 45 dana.

2019-03-22

Obaveštavamo Vas da od 1.4.2019. godine stupa na snagu novi sistem obračuna bonus poena za gasno ulje u programu lojalnosti „Sa nama na putu“.

Mapa Gazprom i NIS Petrol benzinskih stanica