Aktivacija kartice

*Želim da me NIS a.d. kontaktira o novostima, proizvodima i specijalnim ponudama.

*Želim da dobijam personalizovane ponude kreirane na osnovu mojih potrošačkih navika.

Popunjavanjem pristupnice potvrđujem da sam upoznat/upoznata sa Pravilima programa SA NAMA NA PUTU i da sam saglasan/saglasna sa njihovom primenom. Potvrđujem da su podaci navedeni u Pristupnici istiniti i tačni i da sam saglasan/saglasna sa prikupljanjem i obradom dostavljenih podataka.

Molimo vas da popunite obavezno polje!

Kartica je već aktivirana.

Za više informacija pozovite kol centar na broj 08 0000 8888

Kartica je blokirana.

Za više informacija pozovite kol centar na broj 08 0000 8888

Kartica je van upotrebe.

Za više informacija pozovite kol centar na broj 08 0000 8888

Kartica ne postoji u sistemu.

Za više informacija pozovite kol centar na broj 08 0000 8888

Nije moguće aktivirati karticu.

Za više informacija pozovite kol centar na broj 08 0000 8888

Online aktivacija “Sa nama na putu” kartica
trenutno nije u funkciji.

Molimo Vas pokušajte kasnije
ili pozovite kol centar na broj 08 0000 8888

Uspešno!

Uspešno ste poslali zahtev za aktivaciju.

Vaša kartica će biti aktivirana u roku od 15 minuta.

Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da NIS a.d. Novi Sad prikuplja i obrađuje sledeće podatke: moje lične podatke navedene u pristupnici, podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti programa lojalnosti ’’Sa nama na putu’’.

Navedenu saglasnost za obradu podataka dobrovoljno dajem u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža program, kreiranja personalizovanih ponuda na osnovu istorije potrošnje evidentirane putem kartice lojalnosti, kao i u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača programa za sve vreme trajanja mog članstva u programu.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti ili delimično povući ovu izjavu o saglasnosti. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Opozivom ovog pristanka, u celosti prestaje obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u programu ’’Sa nama na putu’’ i mogućnost korišćenja pogodnosti. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu opozvati ovaj pristanak za obradu podataka i delimično, tj. u svrhe promovisanja proizvoda i usluga i/ili dobijanja personalizovanih ponuda u kom slučaju se moji podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na moje članstvo u programu ’’Sa nama na putu’’.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu podneti prigovor na obradu mojih ličnih podataka, koji se obrađuju u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača programa i/ili u svrhu kreiranja personalizovanih ponuda na osnovu istorije potrošnje evidentirane posredstvom kartice lojalnosti. Podnošenjem prigovora, prestaje obrada mojih ličnih podataka u navedene svrhe.

Opoziv ovog pristanka u celosti ili delimično, moguć je putem veb kabineta, pozivom na besplatni Call centar na broj 08 0000 8888 ili putem e-mail adrese info@sanamanaputu.rs.

Aktiviranjem kartice dajem saglasnost da sam preuzeo/la pravila programa ’’Sa nama na putu’’ i da ih u celosti prihvatam. Takođe sam upoznat/a da će moji podaci biti iznošeni u TPK a.d, Vasnecova 9, Moskva, Ruska Federacija, gde će biti obrađivani i skladišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje mi pruža program ’’Sa nama na putu’’.

NIS a.d. Novi Sad se obavezuje da će sve Vaše lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti nijednoj drugoj kompaniji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Zbog unapređenja i redovnog održavanja sistema, proces aktivacije kartice na sajtu biće privremeno nedostupan od utorka 27.04.2021. godine od 20 časova do srede 28.04.2021. do 12 časova.

Za sve informacije, pozovite besplatno Call centar na broj 08 0000 8888.

Hvala na razumevanju.

Ova stranica je namenjena za aktivaciju kartice „Sa nama na putu“. Nakon kupovine, Vaša kartica se može koristiti samo za sakupljanje bonus poena, a aktivacijom „Sa nama na putu“ kartice ste u mogućnosti da sakupljene bonus poene trošite.

Korisnik kartice može postati svaka osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja ima navršenih 15 ili više godina, koja ispuni uslov za dobijanje kartice i putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u aplikacionoj formi (pristupnici) za program lojalnosti “ Sa nama na putu”.

Potvrđujem da imam navršenih 15 ili više godina.

Unesite kod iz SMS poruke u prazno polje.

Uneli ste pogrešan kod.

Molimo Vas unesite kod dobijen putem SMS-a.

Unesite kod iz SMS poruke u prazno polje.

Uneli ste pogrešan kod.

Molimo Vas unesite kod dobijen putem SMS-a.

Uneli ste pogrešan kod.

Nemate više prava da pokušavate!