Ažuriranje ličnih podataka u sistemu „Sa nama na putu“ programa lojalnosti

Obaveštavamo Vas da novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počinje da se primenjuje 21.8.2019. godine. Zamolili bismo Vas da Vaše podatke koje ste dali prilikom pristupanja programu lojalnosti „Sa nama na putu“ ažurirate, ukoliko je to potrebno, putem sajta „Sa nama na putu“ u delu „Moj nalog“.

Ukoliko nakon 21.8.2019. godine nastavite sa korišćenjem benefita programa lojalnosti „Sa nama na putu“ bez ažuriranja podataka, smatraćemo da su podaci o ličnosti koji postoje u sistemu za upravljanje programom lojalnosti „Sa nama na putu“ tačni.

Podatke možete ažurirati u svakom trenutku, u slučaju potrebe za njihovom izmenom.

Za sva otvorena pitanja, možete kontaktirati besplatni call centar pozivom na broj 0800008888.