Čestitamo srećnim dobitnicima prvog kruga nagradne igre "Sa nama na putu do novog automobila"

Izuzetno smo srećni što ste sa nama na putu stigli do novog automobila ili jednog od 500 punih rezervoara. Iskreno se nadamo da ćete u svom novom automobilu, odnosno sa punim rezervoarom goriva stići do svakog cilja i ostvariti nove pobede! Takođe, nadamo se da će vas ove nagrade učvrstiti u odluci da održimo kontinuitet uzajamnog poverenja kroz „Sa nama na putu“ program lojalnosti.

Pogledajte u tabeli spisak srećnih dobitnika:

BROJ IME I PREZIME NAGRADNI KOD NAGRADA
1 KOSTIĆ DUARTE DEJAN 100470938091 FIAT 500
2 BOGDANOVIĆ MIOMIR 100548420601 pun rezervoar
3 ĐURĐEVIĆ MILOVAN 100482020623 pun rezervoar
4 KOTORAŠ SANJA 100474650023 pun rezervoar
5 SOKOVIĆ VUKSAN 100480830221 pun rezervoar
6 MARJANOVIĆ ŽELJKO 100480435047 pun rezervoar
7 ILIJA CEROVIĆ 100472104809 pun rezervoar
8 NOVAKOVIĆ DRAGIĆ 100480440278 pun rezervoar
9 VUKOVIĆ STEVAN 100482270046 pun rezervoar
10 PAVLOVIĆ IVAN 100545053801 pun rezervoar
11 MARTINOVIĆ TOMO 100474097506 pun rezervoar
12 KOSTIĆ MILESA 100555087095 pun rezervoar
13 ŽIVIĆ MIODRAG 100485007825 pun rezervoar
14 MILINKOVIĆ SAŠA 100486004284 pun rezervoar
15 ĐORĐEVIĆ MIODRAG 100485002289 pun rezervoar
16 JOVANOVIĆ MITAR 100488300177 pun rezervoar
17 VUKOSAVLJEVIĆ FILIP 100483025100 pun rezervoar
18 GRKOVIĆ MILAN 100473092607 pun rezervoar
19 TASIĆ MILOŠ 100569708306 pun rezervoar
20 JOVANOVIĆ NIKOLA 100477407090 pun rezervoar
21 DIMITRIJEVIĆ TATJANA 100544024084 pun rezervoar
22 KOVAČEVIĆ NENAD 100479008631 pun rezervoar
23 PEŠKOVIĆ MUAMER 100550016339 pun rezervoar
24 KARANOVIĆ VLADIMIR 100478048083 pun rezervoar
25 ŠUŠNJAR MILAN 100550321309 pun rezervoar
26 TASEV EMIL 100561270107 pun rezervoar
27 VUČKOVIĆ SRBA 100481033205 pun rezervoar
28 NIKŠIĆ ALEKSANDAR 100484078025 pun rezervoar
29 NEJKOVIĆ LJUBICA 100480476017 pun rezervoar
30 MILOSAVLJEVIĆ DRAGAN 100473902037 pun rezervoar
31 ZAGORČIĆ JOVAN 100558067904 pun rezervoar
32 MILANOVIĆ IGOR 100475070254 pun rezervoar
33 BOGDANOVIĆ GORAN 100474630058 pun rezervoar
34 SIMIĆ UROŠ 100477706400 pun rezervoar
35 RAJKOVIĆ RADOSAV 100560650127 pun rezervoar
36 ZDRAVKOVIĆ DEJAN 100470690296 pun rezervoar
37 DEVRNJA MARKO 100472050119 pun rezervoar
38 MILJKOVIĆ DUŠAN 100561210608 pun rezervoar
39 NINKOVIĆ SLOBODAN 100543605404 pun rezervoar
40 MANOJLOVIĆ IVAN 100476609068 pun rezervoar
41 BILIĆ MARKO 100472450301 pun rezervoar
42 PELEMIŠ JOVANA 100556079075 pun rezervoar
43 JOVANOVIĆ MILIVOJE 100487010199 pun rezervoar
44 RAKIN RADOVAN 100569810052 pun rezervoar
45 VINKIĆ SVETOLIK 100479085076 pun rezervoar
46 KUKLI ANGELA 100472252004 pun rezervoar
47 SULJOVIĆ SEMIR 100567074800 pun rezervoar
48 VELIČKOVIĆ VLADAN 100563002615 pun rezervoar
49 ŽIVKOVIĆ SNEŽANA 100491700488 pun rezervoar
50 SOTJANOVIĆ SRĐAN 100548005220 pun rezervoar
51 KOSTIN GORAN 100560337030 pun rezervoar
52 BRKIĆ SLOBODAN 100550686099 pun rezervoar
53 RADAK DANIJEL 100491305098 pun rezervoar
54 ŠOMOĐI IŠTVAN 100557008834 pun rezervoar
55 POPOVIĆ VESNA 100541002398 pun rezervoar
56 MILOŠEVIĆ MINJA 100487290205 pun rezervoar
57 DURKOVIĆ ALEKSANDAR 100551003385 pun rezervoar
58 ANTIĆ MILOMIR 100557120100 pun rezervoar
59 MIJOVIĆ DRAGANA 100473820601 pun rezervoar
60 VUČENOV VLADIMIR 100482352000 pun rezervoar
61 TOPALOVIĆ STOJA 100567804701 pun rezervoar
62 STOJLJKOVIĆ RADOJE 100553076207 pun rezervoar
63 STARČEVIĆ KATARINA 100561605047 pun rezervoar
64 DAČIĆ NEBOJŠA 100560905281 pun rezervoar
65 RADOLOVIĆ TAMARA 100548002748 pun rezervoar
66 POPOVIĆ MILOŠ 100480662038 pun rezervoar
67 NEŠOVIĆ IVAN 100540640891 pun rezervoar
68 MITKOVIĆ NIKOLA 100480339033 pun rezervoar
69 VIDIĆ VLADIMIR 100470389063 pun rezervoar
70 SABO MIŠEL 100470173046 pun rezervoar
71 ŽIVOJINOVIĆ IVANA 100561208107 pun rezervoar
72 SRETIĆ DUŠAN 100477357006 pun rezervoar
73 DARIĆ SLOBODAN 100489500569 pun rezervoar
74 BULUT MILAN 100485209082 pun rezervoar
75 ANDRIĆ DRAGIŠA 100480404159 pun rezervoar
76 DIMIĆ DEJAN 100489702025 pun rezervoar
77 ĐORĐEVIĆ ANDRIJA 100480918505 pun rezervoar
78 VIAČI KAROLINA 100480220522 pun rezervoar
79 ZEČEVIĆ BORIS 100477070757 pun rezervoar
80 ŠIMŠIĆ LJUPKO 100480865300 pun rezervoar
81 PERIĆ BRANKICA 100470335108 pun rezervoar
82 KALENDER RADICA 100487151001 pun rezervoar
83 GASIC RADISAV 100470062983 pun rezervoar
84 GROZDANOVIĆ ALEKSANDAR 100482500517 pun rezervoar
85 STANIŠIĆ RADA 100554250207 pun rezervoar
86 ŽIVOJINOVIĆ MLADEN 100490131404 pun rezervoar
87 DOBARDŽIČ ZLATKO 100548201035 pun rezervoar
88 KOPRIVICA BOŽIDARKA 100567240401 pun rezervoar
89 MILOŠEVIĆ MILOŠ 100553120104 pun rezervoar
90 IVKOVIĆ IVICA 100540414065 pun rezervoar
91 IVANOVIĆ STEVAN 100471230035 pun rezervoar
92 DOSTANIĆ BRANISLAV 100476008758 pun rezervoar
93 KARIĆ MOMIR 100485002628 pun rezervoar
94 TOKALIĆ JELENA 100488252006 pun rezervoar
95 MUSTAFIĆ DEJAN 100480657012 pun rezervoar
96 UROŠEVIĆ ZORAN 100477579005 pun rezervoar
97 ĐOKOVIĆ MILOJKO 100476700685 pun rezervoar
98 DEAK DENIS 100470211705 pun rezervoar
99 RADOSAVLJEVIĆ JOVAN 100566940027 pun rezervoar
100 STANOJEVIĆ MARKO 100480420262 pun rezervoar
101 SEP IŠTVAN 100551036500 pun rezervoar
102 NOVAKOVIĆ JOVANA 100482075064 pun rezervoar
103 ZIPALOVIĆ BOJAN 100550640799 pun rezervoar
104 IGNJATOVIĆ MARKO 100470016716 pun rezervoar
105 STANKOVIĆ MILAN 100470752013 pun rezervoar
106 TULIMIROVIĆ BRANISLAV 100555504107 pun rezervoar
107 MILANOVIĆ DRAGAN 100476303407 pun rezervoar
108 OBRADOVIĆ VLADIMIR 100480098399 pun rezervoar
109 RADOVANOVIĆ IVAN 100569086083 pun rezervoar
110 MARIČIĆ MILORAD 100560320267 pun rezervoar
111 TELAVAC UROŠ 100471065605 pun rezervoar
112 DRAGOJEVIĆ BRANISLAV 100541305809 pun rezervoar
113 HERTEL BRATISLAV 100561486000 pun rezervoar
114 PETROVIĆ ZORAN 100470106681 pun rezervoar
115 JOVANOVIĆ JUGOSLAV 100470586205 pun rezervoar
116 RADIBRATOVIĆA JOVANA 100540487400 pun rezervoar
117 ŠIJAN SERGEJ 100470160134 pun rezervoar
118 IVEZIĆ DANKO 100561954007 pun rezervoar
119 MITIĆ ALEKSANDAR 100487064097 pun rezervoar
120 ČUPIĆ RATKO 100490501986 pun rezervoar
121 DELETIĆ BLAGOLJUB 100551033408 pun rezervoar
122 SREĆKOVIĆ MARKO 100556090510 pun rezervoar
123 RUŽIĆ ALEKSANDAR 100556610408 pun rezervoar
124 BUDIMIROVIĆ IVANA 100470108927 pun rezervoar
125 STOJANOVIĆ RADE 100550042517 pun rezervoar
126 URSU TODOR 100480906237 pun rezervoar
127 SIMETIĆ PEÐA 100559205206 pun rezervoar
128 MILENKOVIĆ IGOR 100543300774 pun rezervoar
129 PRIVIZER PAVEL 100470305341 pun rezervoar
130 ĐIDER DINO 100471021053 pun rezervoar
131 BOLJAC MARKO 100470506732 pun rezervoar
132 ĆIRAKOVIĆ ŽELJKO 100552707307 pun rezervoar
133 BAJALICA BRANISLAV 100480260387 pun rezervoar
134 DOBROSAVLJEV DRAGAN 100543008336 pun rezervoar
135 MURAMOVIĆ SENAD 100471006138 pun rezervoar
136 PETKOVIĆ BOJAN 100562822005 pun rezervoar
137 ŽIVIĆ MILOŠ 100550607491 pun rezervoar
138 TABIJCA NIKOLA 100540910583 pun rezervoar
139 RADOMIROVIĆ MLADEN 100483066302 pun rezervoar
140 MANDIĆ ŽELJKO 100471020774 pun rezervoar
141 POPOVIĆ IGOR 100568030983 pun rezervoar
142 RADULOVIĆ ALEKSANDAR 100489960078 pun rezervoar
143 IVKOVIĆ ALEKSANDAR 100476075500 pun rezervoar
144 BOGUCANIN FATMIR 100543820706 pun rezervoar
145 NEGIĆ PAUNOVIĆ TATJANA 100479900845 pun rezervoar
146 MAKSIMOVIĆ MARIJANA 100541051304 pun rezervoar
147 RADOVIĆ MILOŠ 100483107700 pun rezervoar
148 MILJKOVIĆ ZVEZDAN 100476030497 pun rezervoar
149 GRUJIĆ VEROLJUB 100480026812 pun rezervoar
150 RADIVOJEVIĆ MARKO 100555148004 pun rezervoar
151 JOKSIMOVIĆ BOJAN 100470406594 pun rezervoar
152 KARANOVIĆ TANJA 100567007495 pun rezervoar
153 JANIĆIJEVIĆ BLAGOJE 100549707014 pun rezervoar
154 POTURICA VLADISLAV 100470206283 pun rezervoar
155 ĐURAKI ŽOLT 100540838024 pun rezervoar
156 ŽIVADINOVIĆ DRAGAN 100567302300 pun rezervoar
157 PEJČIĆ DRAGOLJUB 100566880025 pun rezervoar
158 ILIĆ PREDRAG 100474300744 pun rezervoar
159 STAMENKOVIĆ LJUBOMIR 100470934066 pun rezervoar
160 VUČENOVIĆ BRANKO 100566034052 pun rezervoar
161 VORKAPIĆ VUJADIN 100470739408 pun rezervoar
162 KOŠANIN FILIP 100473048013 pun rezervoar
163 STANOJEVIĆ MILIVOJE 100471606507 pun rezervoar
164 FILIPOVAC NOVICA 100483297006 pun rezervoar
165 TOPALOVIĆ MARKO 100527105801 pun rezervoar
166 STOJKOVIĆ NIKOLA 100476005721 pun rezervoar
167 ČKONJOVIĆ MIODRAG 100560406439 pun rezervoar
168 VUČKOVIĆ ROBERT 100565803903 pun rezervoar
169 OREŠČANIN MILICA 100470703354 pun rezervoar
170 BUKVIĆ DRAGOSLAV 100471070431 pun rezervoar
171 VULIĆEVIĆ VUČETA 100483600779 pun rezervoar
172 VELKOVIĆ JOVANA 100490604699 pun rezervoar
173 RADISAVLJEVIĆ MILADIN 100491002927 pun rezervoar
174 STEFANOVIĆ DARKO 100484952005 pun rezervoar
175 LATINOVIĆ BORISLAV 100566084909 pun rezervoar
176 RADOVANOVIĆ DRAGAN 100543600348 pun rezervoar
177 MITIĆ IVAN 100486063025 pun rezervoar
178 ĐENIĆ TATJANA 100492006794 pun rezervoar
179 SPASIĆ GORAN 100490077458 pun rezervoar
180 STEVANOVIĆ MILAN 100562604031 pun rezervoar
181 MATIĆ JELENA 100482089503 pun rezervoar
182 KRKOVIĆ VLADO 100564806402 pun rezervoar
183 CRNJAK RADIVOJ 100478057605 pun rezervoar
184 TRAJKOVIĆ JOVANA 100558087068 pun rezervoar
185 MIĆIĆ GORAN 100558205504 pun rezervoar
186 OSTOJIĆ SANJA 100486058900 pun rezervoar
187 ŠTAKIĆ ZORAN 100472220092 pun rezervoar
188 NESTOROVIĆ GORAN 100568001786 pun rezervoar
189 GAVRILOVIĆ VLASTIMIR 100477096901 pun rezervoar
190 MIHAJLOVIĆ DRAGAN 100542540404 pun rezervoar
191 TANASIĆ MILADIN 100565009261 pun rezervoar
192 MIRKOVIĆ OLGICA 100550521601 pun rezervoar
193 RADISAVLJEVIĆ MILOSAV 100480899309 pun rezervoar
194 JOVIĆ ALEKSANDAR 100540961107 pun rezervoar
195 REBIĆ NEMANJA 100480075355 pun rezervoar
196 VUKOMANOVIĆ MIROSLAV 100470376060 pun rezervoar
197 MIENOVIĆ SUZANA 100490888607 pun rezervoar
198 KOVAČEVIĆ NEMANJA 100566538003 pun rezervoar
199 VUČANOV MIROSLAV 100554805075 pun rezervoar
200 RADIVOJEVIĆ VIŠESLAV 100490182803 pun rezervoar
201 PENČIĆ IGOR 100471400323 pun rezervoar
202 NOVKOVIĆ MARKO 100480670346 pun rezervoar
203 RAKOVIĆ JOVAN 100490599808 pun rezervoar
204 BAGIĆ MILORAD 100471007938 pun rezervoar
205 KOSTIĆ MIRJANA 100566849004 pun rezervoar
206 DAMČEVIĆ DUŠAN 100479001636 pun rezervoar
207 MILIĆ RADIVOJE 100490160460 pun rezervoar
208 ŽIVKOVIĆ MIROSLAV 100568769002 pun rezervoar
209 MAJKIĆ ALEKSANDAR 100567290059 pun rezervoar
210 STOJANOVIĆ ALEKSANDAR 100475043038 pun rezervoar
211 NEDELJKOVIĆ MIROSLAV 100554006450 pun rezervoar
212 MILOŠEVIĆ MILAN 100556403044 pun rezervoar
213 VOKIĆ ALEN 100470890318 pun rezervoar
214 STOJANOVIĆ DEJAN 100546040591 pun rezervoar
215 FILIPOVIĆ GORAN 100487009860 pun rezervoar
216 RAKIĆ VLADA 100470751809 pun rezervoar
217 STOJINOVIĆ GORAN 100471500148 pun rezervoar
218 OBRADOVIĆ VLADIMIR 100487300764 pun rezervoar
219 PUSKAREV ALEKSANDAR 100479303081 pun rezervoar
220 VARIČAK MLAĐEN 100479005934 pun rezervoar
221 MANDIĆ VITOMIR 100550570624 pun rezervoar
222 IVANOVIĆ IGOR 100470575703 pun rezervoar
223 PAVKOVIĆ UROŠ 100540682091 pun rezervoar
224 MILIVOJEVIĆ SLOBODANKA 100545081109 pun rezervoar
225 SMAJOVIĆ MILAN 100549170809 pun rezervoar
226 VESKOVIĆ JOVICA 100480973013 pun rezervoar
227 VUČETIĆ NEDA 100568007791 pun rezervoar
228 DRAJKOVIĆ ZORAN 100541050397 pun rezervoar
229 ŽERAĐANIN VESNA 100480707965 pun rezervoar
230 BLANUŠA BOGDAN 100481456000 pun rezervoar
231 RUDIĆ SAŠA 100569038043 pun rezervoar
232 MANDIĆ ĐURAĐ 100568002131 pun rezervoar
233 ATANASIJEVIĆ JASNA 100550201154 pun rezervoar
234 TEODOROVIĆ IVICA 100480097987 pun rezervoar
235 CVETKOVIĆ MARKO 100470332048 pun rezervoar
236 REBIĆ MILE 100479210039 pun rezervoar
237 MURATOVIĆ ADNAN 100549109203 pun rezervoar
238 BOGOSAVLJEVIĆ DRAGANA 100564809406 pun rezervoar
239 SELAKOVIĆ MARIJANA 100483904304 pun rezervoar
240 EDELINSKI JULIJAN 100491270102 pun rezervoar
241 MLADENOVIĆ BRATISLAV 100472500246 pun rezervoar
242 JANČIĆ NIKOLA 100487030841 pun rezervoar
243 TRIFKOVIĆ GORAN 100560193045 pun rezervoar
244 AVRAMOVIĆ DUŠAN 100490098496 pun rezervoar
245 KOVAČEVIĆ MILAN 100472054707 pun rezervoar
246 STANOJEVIĆ SUZANA 100559034028 pun rezervoar
247 VOJINOVIĆ STEFAN 100557080650 pun rezervoar
248 MANDIĆ MARKO 100480754058 pun rezervoar
249 JAKOVLJEVIĆ IVICA 100551860081 pun rezervoar
250 LJUBISAVLJEVIĆ TANJA 100476510308 pun rezervoar
251 BOŽIĆ BRANILSAVA 100475610059 pun rezervoar
252 VRANEŠ MILE 100550602161 pun rezervoar
253 VINAJI SAŠA 100481502076 pun rezervoar
254 DIMITRIJEVIĆ DESIMIR 100475101075 pun rezervoar
255 JERKOVIĆ ALEKSANDRA 100471070514 pun rezervoar
256 BABIĆ TATJANA 100566981005 pun rezervoar
257 TRAJKOVIĆ BRANKA 100470118603 pun rezervoar
258 BOGDANOVIĆ IVAN 100482210208 pun rezervoar
259 RANKOVIĆ MILIVOJ 100480037116 pun rezervoar
260 MILOŠEVIĆ DEJAN 100544501099 pun rezervoar
261 SAVIĆ GORAN 100490110762 pun rezervoar
262 MILIVOJEVIĆ BILJANA 100486680026 pun rezervoar
263 PATKOVIĆ SVETA 100566007678 pun rezervoar
264 NOVAKOVIĆ NENAD 100553860063 pun rezervoar
265 KNEŽEVIĆ ABUTOVIĆ JELENA 100480044112 pun rezervoar
266 LUKETIĆ VLADIMIR 100490602487 pun rezervoar
267 MIHAJLOVIĆ SANDRA 100483080550 pun rezervoar
268 SIMOVIĆ MILOSAV 100545035089 pun rezervoar
269 PRODANOV DEJAN 100569607060 pun rezervoar
270 MILIĆ VERICA 100565200613 pun rezervoar
271 SPASOJEVIĆ MILOVAN 100484009590 pun rezervoar
272 JOVANOVIĆ BORKO 100567038011 pun rezervoar
273 PAVIĆ ALEKSANDAR 100477303059 pun rezervoar
274 VUJOVIĆ VLADIMIR 100550093726 pun rezervoar
275 JOVANOVIĆ MLAĐAN 100561010883 pun rezervoar
276 DOMONKO SANDRAŠ 100548001419 pun rezervoar
277 VASIĆ MILUTIN 100563210077 pun rezervoar
278 VANEK MIŠA 100470016989 pun rezervoar
279 IVEZIĆ MILOŠ 100564107017 pun rezervoar
280 GALJAK MIROSLAV 100471057032 pun rezervoar
281 GABRIŠ VERICA 100557011804 pun rezervoar
282 CVETIĆ DUŠAN 100487380048 pun rezervoar
283 BUCALO ZDRAVKO 100489007268 pun rezervoar
284 NOVAKOVIĆ BRANISLAV 100479608901 pun rezervoar
285 CVETKOVIĆ ALEKSANDAR 100560301127 pun rezervoar
286 ČAVIĆ ROZALIJA 100562720035 pun rezervoar
287 JELISAVAC MIHAJLO 100490709761 pun rezervoar
288 RANĐIĆ ALEKSANDAR 100568137002 pun rezervoar
289 PANTELIĆ DUŠAN 100477425001 pun rezervoar
290 BULATOVIĆ NIKOLA 100549607503 pun rezervoar
291 PAVLOVIĆ IVAN 100480410495 pun rezervoar
292 NIKOLIĆ SAŠA 100490011762 pun rezervoar
293 JERČIĆ MIROSLAV 100487550905 pun rezervoar
294 TRAJKOVIĆ GORAN 100473405049 pun rezervoar
295 LALKOVIVIĆ DRAGAN 100550582900 pun rezervoar
296 RISTANOVIĆ ZORAN 100480841095 pun rezervoar
297 BOGDANOVIĆ BRANISLAV 100480206380 pun rezervoar
298 DUKIĆ STEVAN 100470463702 pun rezervoar
299 ĐORĐEVIĆ ALEKSANDAR 100475860035 pun rezervoar
300 ANTIĆ MIODRAG 100487210302 pun rezervoar
301 BIORAC NIKOLA 100482502307 pun rezervoar
302 ŽIVANOVIĆ PETAR 100542040793 pun rezervoar
303 RANĐELOVIĆ IGOR 100470580919 pun rezervoar
304 MIHAILOVIĆ SNEŽANA 100558805501 pun rezervoar
305 PERIĆ BRATISLAV 100490086251 pun rezervoar
306 KOCIĆ DAMJAN 100480479300 pun rezervoar
307 BALIĆ PETAR 100478760703 pun rezervoar
308 RAKSIĆ SAŠA 100479826008 pun rezervoar
309 STIJEPOVIĆ RADOMIR 100470307933 pun rezervoar
310 SKJOVSKI SENKA 100540052923 pun rezervoar
311 PRŽIĆ ŽARKO 100560820423 pun rezervoar
312 KANTAR ZORAN 100560044313 pun rezervoar
313 GOLUBOVIĆ IVAN 100550162901 pun rezervoar
314 STOJILJKOVIĆ NENAD 100550572307 pun rezervoar
315 NEŠKOVIĆ MIROSLAV 100470055326 pun rezervoar
316 RISTIĆ VOJKAN 100486083304 pun rezervoar
317 CUMBO MILENKO 100558070940 pun rezervoar
318 ILIĆ MIŠA 100487106203 pun rezervoar
319 GRBIĆ SLAĐANA 100488040351 pun rezervoar
320 LAZIĆ DARKO 100470415041 pun rezervoar
321 DAŠIĆ SLOBODAN 100487688002 pun rezervoar
322 BAČIĆ MILAN 100546509082 pun rezervoar
323 ĐUKOVIĆ VIDOSAV 100544800533 pun rezervoar
324 SIOSIĆ GORAN 100541784003 pun rezervoar
325 DRČA SLOBODAN 100478040429 pun rezervoar
326 POPOVIĆ ALEKSANDAR 100487008284 pun rezervoar
327 STOJANOVIĆ MILAN 100490860366 pun rezervoar
328 SARIĆ MIROSLAV 100471209104 pun rezervoar
329 KIJEVČANIN PERIŠA 100472239001 pun rezervoar
330 NENADOVIĆ ÐORĐE 100569510702 pun rezervoar
331 KOČIŠ ZOLTAN 100548805801 pun rezervoar
332 VUKOVIĆ VIDOJE 100479606202 pun rezervoar
333 MILETIĆ SLOBODAN 100552805010 pun rezervoar
334 STEKOVIĆ ALEKSANDRA 100559050248 pun rezervoar
335 PETROVIĆ VLADIMIR 100473001277 pun rezervoar
336 BOGDANOVIĆ MAJA 100480504339 pun rezervoar
337 CVETIĆ MILICA 100550108631 pun rezervoar
338 STANIĆ MIRJANA 100486009465 pun rezervoar
339 ILIĆ DRAGAN 100567200371 pun rezervoar
340 ARSENIN MAJA 100560266049 pun rezervoar
341 DAMJANAC LJUBICA 100473032801 pun rezervoar
342 VASOJEVIĆ MOMIR 100471100733 pun rezervoar
343 ŽIVIĆ NIKOLA 100555190303 pun rezervoar
344 MALJKOVIĆ MARKO 100481300968 pun rezervoar
345 VLASTA AVRAMOVIĆ 100552990200 pun rezervoar
346 MILETIĆ SOFIJA 100480181096 pun rezervoar
347 MILANOVIĆ ZORAN 100483005631 pun rezervoar
348 ARSENOVIĆ PETAR 100560520130 pun rezervoar
349 NIKOLIĆ ZORAN 100480403375 pun rezervoar
350 JARIĆ MILOŠ 100489018067 pun rezervoar
351 MARKOVIĆ MARKO 100569030156 pun rezervoar
352 STANUŠIĆ IVANA 100564258000 pun rezervoar
353 DROBNJAK MARKO 100563710027 pun rezervoar
354 MARTINOV MILORAD 100486022039 pun rezervoar
355 ĐURKOVIĆ SLOBODAN 100479406801 pun rezervoar
356 POLJAK DARKO 100478630401 pun rezervoar
357 SER JOŽEF 100540863089 pun rezervoar
358 VLAHOVIĆ VESNA 100470019652 pun rezervoar
359 MILIVOJEV DAVID 100480091675 pun rezervoar
360* NIKOLIĆ MARINA 100554106607 pun rezervoar
361* MARJANOVIĆ VIOLETA 100562786002 pun rezervoar
362* / 100556605077 pun rezervoar
363* KOVAČEVIĆ DEJAN 100491007793 pun rezervoar
364* SIMIĆ SAŠA 100563003472 pun rezervoar
365* MIRČIK MILUTIN 100490704184 pun rezervoar
366* MARČOK JAN 100487070821 pun rezervoar
367* MILOŠEVIĆ MILOŠ 100480104239 pun rezervoar
368* ĐAKOVIĆ MARKO 100473430047 pun rezervoar
369* VIŠEKRUNA JANKOVIĆ JOVANKA 100490477054 pun rezervoar
370* ĆOJBAŠIĆ IVAN 100481980090 pun rezervoar
371* MILOJKOVIĆ GORAN 100478930017 pun rezervoar
372* FA IBOJKA 100561008226 pun rezervoar
373* INJAC MILAN 100490026414 pun rezervoar
374* REZBA VERICA 100477808057 pun rezervoar
375* VRANJEVAC NENAD 100564860052 pun rezervoar
376* PASKULOV ALEKSANDAR 100479004812 pun rezervoar
377* VUCELIĆ NIKOLA 100472058708 pun rezervoar
378* STOJIĆEVIĆ GORAN 100561856004 pun rezervoar
379* STOJANOVIĆ BRANKA 100555178001 pun rezervoar
380* MILENTIJEVIĆ ALEKSANDAR 100486002494 pun rezervoar
381* / 100474109087 pun rezervoar
382* DRAGAČEVAC KATARINA 100567800170 pun rezervoar
383* LAZAREVIĆ BRANISLAV 100470066711 pun rezervoar
384* FILIPOVIĆ DUŠAN 100478069055 pun rezervoar
385* SELAČKI SVETLANA 100550408940 pun rezervoar
386* PEJOVIĆ PREDRAG 100550928509 pun rezervoar
387* PILIPOVIĆ ALEKSANDAR 100480910924 pun rezervoar
388* JOKSIĆ VASILIJE 100490313093 pun rezervoar
389* SPASIĆ NEMANJA 100475670079 pun rezervoar
390* PEJIĆ ALEKSANDAR 100552160051 pun rezervoar
391* CVETKOVIĆ JELICA 100480839206 pun rezervoar
392* MAKSIMOVIĆ DARKO 100490565031 pun rezervoar
393* DAMJANOVIĆ NIKOLA 100550862062 pun rezervoar
394* KOLAREVIĆ MIODRAG 100510105917 pun rezervoar
395* TASIĆ MARKO 100560440255 pun rezervoar
396* DAMNJANOVIĆ DUŠAN 100544590902 pun rezervoar
397* PRODANOVIĆ FILIP 100540141809 pun rezervoar
398* VRANIĆ ZORAN 100547851004 pun rezervoar
399* JELIĆ DRAGAN 100480613403 pun rezervoar
400* KALINOVIĆ RADOVANČE 100480062627 pun rezervoar
401* JOVANOVIĆ ALEKSANDAR 100560930420 pun rezervoar
402* KARAĆ OGNJEN 100561002427 pun rezervoar
403* RADONJIĆ PREDRAG 100472155009 pun rezervoar
404* SREDIĆ MARKO 100560475103 pun rezervoar
405* VASILIĆ JELENA 100550960155 pun rezervoar
406* CHEN PEI 100488400340 pun rezervoar
407* SLAVČEV MITA 100470044478 pun rezervoar
408* PRERADOVIĆ BRANKO 100471509065 pun rezervoar
409* RASTIGORAC DENIS 100476069701 pun rezervoar
410* ŽIVANOVIĆ MITAR 100480985017 pun rezervoar
411* LACIĆ UROŠ 100554600575 pun rezervoar
412* BARAĆ VLADIMIR 100547630408 pun rezervoar
413* KOZOMARA SANJA 100480808847 pun rezervoar
414* IGNJATOVIĆ DRAGAN 100550420838 pun rezervoar
415* STANOJEV BOJAN 100550556029 pun rezervoar
416* MILJVANOVIĆ DUŠAN 100483320097 pun rezervoar
417* SPASIĆ DUŠAN 100486030354 pun rezervoar
418* BRADIĆ PETAR 100568842007 pun rezervoar
419* ILIĆ MIŠO 100476409204 pun rezervoar
420* MITROVIĆ ALEKSANDAR 100481500278 pun rezervoar
421* MARKOVIĆ DUŠAN 100478405010 pun rezervoar
422* RANOVIĆ BOJAN 100475201073 pun rezervoar
423* PETROVIĆ DEJAN 100470890581 pun rezervoar
424* GAVRILOVIĆ MILOMIR 100566040612 pun rezervoar
425* ĐORĐIEVSKI VOJA 100520206911 pun rezervoar
426* NEDOVIĆ SNEŽANA 100478240086 pun rezervoar
427* NIKOLIĆ DALIBORKA 100560320986 pun rezervoar
428* MIŠIĆ DRAŽEN 100554403053 pun rezervoar
429* CVIJANOVIĆ DUŠICA 100474806906 pun rezervoar
430* BUJIŠIĆ EMILIJA 100470360486 pun rezervoar
431* BRZAK VESNA 100491800775 pun rezervoar
432* JOCIĆ DRAGAN 100477007874 pun rezervoar
433* ALEKSIĆ BILJANA 100540841903 pun rezervoar
434* ČAVIĆ MARIJA 100540968508 pun rezervoar
435* BEZBRADICA SINIŠA 100547616001 pun rezervoar
436* NIKOLIĆ DRAGAN 100564009858 pun rezervoar
437* CRNOGORAC IVAN 100480110657 pun rezervoar
438* TRIFUNOVIĆ NIKOLA 100478100892 pun rezervoar
439* KMEĆKO ZLATKO 100479022053 pun rezervoar
440* SILAĐI ROBERT 100490295019 pun rezervoar
441* ŠILJAK NOVAK 100482980503 pun rezervoar
442* ABRAHAM KAROLINA 100540466503 pun rezervoar
443* JELENKOVIĆ BOGOMIR 100471250090 pun rezervoar
444* ZDRAVKOVIĆ IGOR 100565430095 pun rezervoar
445* RADOSAVLJEVIĆ GORAN 100548004819 pun rezervoar
446* PROKOVIĆ DRAGAN 100490908264 pun rezervoar
447* EMROVIĆ AHMET 100488056407 pun rezervoar
448* MILIĆ DANIJELA 100477704108 pun rezervoar
449* CRNKOVIĆ BOJANA 100564550018 pun rezervoar
450* ISAILOVIĆ BRANIŠA 100479030882 pun rezervoar
451* PETKOVIĆ SLAVOLJUB 100488030642 pun rezervoar
452* / 100472452000 pun rezervoar
453* POPOVIĆ UROŠ 100557187000 pun rezervoar
454* KOVAČ JAN 100479089052 pun rezervoar
455* KAPIDŽIĆ EMIR 100479005959 pun rezervoar
456* BULATOVIĆ TIJANA 100470440437 pun rezervoar
457* ĐISALOV SLAVKO 100472073202 pun rezervoar
458* JOVANOVIĆ ILIJA 100554800597 pun rezervoar
459* ANĐELKOVIĆ BOJAN 100475570303 pun rezervoar
460* JOVANOVIĆ IVAN 100549078044 pun rezervoar
461* TODOROVIĆ NENAD 100478060484 pun rezervoar
462* VUKOTIĆ VUKAŠIN 100472664000 pun rezervoar
463* VELJKOVIĆ GORAN 100490840889 pun rezervoar
464* MLADENOVIĆ MILE 100546002955 pun rezervoar
465* NIKOLIĆ DRAGAN 100490804166 pun rezervoar
466* ŠMIGIĆ RADOICA 100552130070 pun rezervoar
467* BUDIŠIN SVETOZAR 100490068549 pun rezervoar
468* ILIĆ SVETOLIK 100473600110 pun rezervoar
469* BOGAVAC MIODRAG 100560120220 pun rezervoar
470* STEVANOVIĆ ZDRAVKO 100490037585 pun rezervoar
471* STOJADINOVIĆ NEDELJKO 100550607517 pun rezervoar
472* RADMILO ELVIS 100540830690 pun rezervoar
473* VUČKOVIĆ SLOBODAN 100490027693 pun rezervoar
474* RADULOVIĆ MAŠA 100542830094 pun rezervoar
475* PANTIĆ IVANA 100470720762 pun rezervoar
476* OBRADOVIĆ JOVICA 100555270204 pun rezervoar
477* UZALOVIĆ MILAN 100470820497 pun rezervoar
478* MALETIĆ KATARINA 100557005772 pun rezervoar
479* MILOJKOVIĆ NENAD 100476380900 pun rezervoar
480* JOVANOVIĆ IVAN 100472507043 pun rezervoar
481* NIKOLIĆ SAVO 100474702089 pun rezervoar
482* JOVANOVIĆ JOVAN 100543508905 pun rezervoar
483* CVIJANOV LAJČO 100541006969 pun rezervoar
484* BUGARIĆ MARIJANA 100551002924 pun rezervoar
485* PEŠIĆ DRAGAN 100560024356 pun rezervoar
486* MARINOVIĆ JUGOSLAV 100480603487 pun rezervoar
487* CVETKOVIĆ GORDANA 100484355001 pun rezervoar
488* JOVANOVIĆ ALEKSANDAR 100480724101 pun rezervoar
489** ROGIĆ MILOVAN 100555409026 pun rezervoar
490** KOVAČEVIĆ MAŠA 100480981032 pun rezervoar
491** / 100560015420 pun rezervoar
492** / 100568850406 pun rezervoar
493** / 100540261409 pun rezervoar
494** / 100544305012 pun rezervoar
495** / 100480034527 pun rezervoar
496** JANKOVIĆ ALEKSANDRA 100480074135 pun rezervoar
497** / 100540103379 pun rezervoar
498** / 100547405900 pun rezervoar
499** ŽIVANOVIĆ DRAGAN 100482305081 pun rezervoar
500** MATOVIĆ MIOMIR 100567046600 pun rezervoar
501** GAK ŽIVKO 100553102029 pun rezervoar

NAPOMENE:

  • Dobitnici od rednog broja 360 do 488 (označeni sa jednom zvezdicom *) se nisu odazvali na broj telefona sa kojeg je poslat nagradni kod. Potrebno je da kontaktiraju NIS Call centar na besplatni broj telefona 08 0000 88888 do 2.12.2019. godine. Ukoliko se ne odazovu u navedenom periodu, NIS zadržava pravo da nagradu ne uruči dobitniku koji je izvučen.
  • Dobitnici od rednog broja 489 do 501 (označeni sa dve zvezdice **) treba da pozovu NIS Call centar na besplatni broj telefona  08 0000 88888, kako bi ostavili svoje podatke i aktivirali "Sa nama na putu" karticu, nakon čega će im biti dodeljena nagrada u vidu bonus poena na kartici "Sa nama na putu".

Novo izvlačenje srećnih dobitnika zakazano je 30. novembra 2019. u 16.00 časova, kada delimo još jedan automobil FIAT 500 i 500 punih rezervoara goriva.

Srećno!