Novi obračun bonus poena!

Novi sistem obračuna bonus poena u progamu lojalnosti „Sa nama na putu“

Sakupljanje bonus poena na kartici lojalnosti „Sa nama na putu“ uskoro postaje jednostavnije!

Od 1.1.2019. godine svaku vašu kupovinu goriva nagrađujemo u fiksnim bonus poenima, koji će biti različiti u zavisnosti od nivoa lojalnosti kome pripadate i goriva koje kupujete.

Za kupovinu proizvoda iz prodavnice i restorana bonus poeni se i dalje računaju u procentima od 1,5% do 3,5% od ukupne vrednosti računa za kupljene artikle, i zavisno od nivoa kome pripadate.*

Uskoro više informacija na www.sanamanaputu.rs.

* U obračun bonus poena ne ulaze cigarete, TAG uređaj, časopisi, dnevna štampa, sve vrste dopuna i proizvodi u okviru programa sakupljanja kupona i uz koje se dobija popust uz karticu "Sa nama na putu".