Novi sistem obračuna bonus poena u programu lojalnosti „Sa nama na putu“

Od 1.4.2019. godine za svaku Vašu kupovinu gasnog ulja dobijate od 1,5 do 3,5 bonus poena po litru goriva, u zavisnosti od nivoa kome pripadate.

Bonus poeni za ostale naftne derivate ostaju nepromenjeni. Za kupovinu proizvoda iz prodavnice i restorana bonus poeni se i dalje računaju u procentima od 1,5% do 3,5% od ukupne vrednosti računa za kupljene artikle, i zavisno od nivoa kome pripadate.

Tabelarni prikaz novog obračuna bonus poena prilikom kupovine gasnog ulja (važi od 1.4.2019. godine).

Novi model obračuna bonus poena prilikom kupovine gasnog ulje

NIVO KARTICE

SREBRO

ZLATO

PLATINA

GASNO ULJE

1,5 bp/l

2,5 bp/l

3,5 bp/l

*bp = bonus poen

Napomene:

  • 1 bonus poen = 1 dinar.
  • U obračun bonus poena ne ulaze cigarete, TAG uređaj, časopisi, dnevna štampa, sve vrste dopuna i proizvodi u okviru programa sakupljanja kupona i uz koje se dobija popust uz karticu "Sa nama na putu".