O programu

Program lojalnosti „Sa nama na putu“ omogućava Vam niz posebnih pogodnosti pri kupovini goriva, roba i usluga na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. Stepen pogodnosti koje možete uživati zavisi od Vaše ukupne mesečne potrošnje na našim stanicama.

Pri svakoj kupovini na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama sa karticom programa lojalnosti „Sa nama na putu“ dobijate određeni broj bonus poena*, koji se nakon jednog dana deponuju na Vašu karticu i mogu se odmah koristiti ukoliko je kartica aktivirana.           

U zavisnosti od visine iznosa mesečne potrošnje, srebro, zlato ili platina su nivoi koje možete imati na Vašoj kartici, što određuje broj bonus poena koje dobijate pri svakoj kupovini.

*U obračun bonus poena ne ulaze cigarete, TAG uređaj, časopisi, dnevna štampa i sve vrste dopuna.