Odloženo plaćanje

Odloženo plaćanje do 45 dana

Od sada, Vašom SA NAMA NA PUTU karticom možete da plaćate na odloženo do 45 dana, na svim NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama. Sa ovom karticom možete da plaćate gorivo i dodatni asortiman, isključivo na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. U zavisnosti od nivoa lojalnosti kojem pripadate, biće Vam odobreno 15.000 ili 20.000 (srebrni i zlatni nivo), odnosno 40.000 RSD (platina nivo).

Da biste uživali u svim pogodnostima unapređene kartice Sa nama na putu, podnesite Zahtev na odabranim NIS Petrol ili Gazprom benzinskim stanicama, a nakon odobrenja od Banke i potpisivanja Ugovora, dobićete PIN putem SMS-a od Banke čijom aktivacijom Vaša kartica postaje funkcionalna za plaćanje.

Prilikom podnošenja Zahteva (na odabranoj benzinskoj stanici) potrebno je da date na uvid samo važeću ličnu kartu ili pasoš, i vozačku dozvolu. Podnošenje zahteva na odabranim benzinskim stanicama moguće je svakog dana u periodu od 11 do 19h. U roku do 5 dana, Vaš zahtev će biti obrađen od strane banke.

DVA KORAKA DO PIN-A 

Nakon potpisanog ugovora sa Bankom, imate samo dva jednostavna koraka za dobijanje PIN-a za plaćanje:

1.KREIRAJTE LOZINKU Pošaljite SMS na 2828: Reg[razmak]lozinka.

SMS započinjete rečju Reg, iza koje ostavite jedno prazno polje i upisujete željenu lozinku (od minimum pet karaktera).
*Primer: Reg sbernis

2.PREUZMITE PIN Pošaljite SMS na 2828: Nis[razmak]poslednja 4 broja vaše SA NAMA NA PUTU platne kartice[razmak]lozinka.

SMS započinjete rečju Nis, iza koje sledi razmak, pa poslednja 4 broja vaše „Sa nama na putu“ kartice, još jedan razmak i lozinka koju ste registrovali u prethodnoj poruci.
**Primer: Nis 0022 sbernis

 

*    Lozinka može da sadrži od 5 do 10 karaktera i sastoji se od jedne reci. Ne može sadržati specijalne karaktere poput šđčćž+-...
**  Broj kartice upisan je srebrnim brojevima na prednjoj strani kartice, sastoji se od 16 cifara i počinje brojevima 7825, a vi treba da upišete poslednja 4 broja.
*** Slanje SMS poruke na 2828 tarifira Vaš teleoperater.