Odloženo plaćanje

Odloženo plaćanje do 45 dana

Od sada, Vašom SA NAMA NA PUTU karticom možete da plaćate na odloženo do 45 dana, na svim NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama, do visine odobrenog limita. Sa ovom karticom možete da plaćate gorivo i dodatni asortiman, isključivo na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. U zavisnosti od nivoa lojalnosti kojem pripadate, može Vam biti odobreno do 20.000 (srebrni i zlatni nivo), odnosno do 40.000 RSD (platina nivo).

Prilikom podnošenja Zahteva (na odabranoj benzinskoj stanici) potrebno je da date na uvid samo važeću ličnu kartu ili pasoš, i vozačku dozvolu. Podnošenje zahteva na odabranim benzinskim stanicama moguće je svakog dana u periodu od 11 do 19h. U roku do 5 dana, Vaš zahtev će biti obrađen od strane Banke.

Da biste uživali u svim pogodnostima unapređene kartice "Sa nama na putu", podnesite Zahtev na odabranim NIS Petrol ili Gazprom benzinskim stanicama, a nakon odobrenja od Banke i potpisivanja Ugovora, dobićete PIN putem SMS-a od Banke čijom aktivacijom Vaša kartica postaje funkcionalna za plaćanje.

Mesečno održavanje „Sa nama na putu“ platne kartice je 99 dinara.

DVA KORAKA DO PIN-A 

Odlozeno placanje