Pitanja i odgovori

"SA NAMA NA PUTU" kartica lojalnosti

Kako se dobija kartica „Sa nama na putu“?
"Da biste dobili svoju „Sa nama na putu“ karticu potrebno je da posetite bilo koju NIS Petrol ili Gazprom benzinsku stanicu, gde možete da kupite karticu po ceni od 180 dinara nakon čega je možete odmah koristiti za sakupljanje bonus poena. Kako bi Vam bilo omogućeno trošenje bonus poena, potrebno je da se kartica aktivira. Aktivaciju možete izvršiti online putem linka https://www.sanamanaputu.rs/aktivacija-kartice nakon čega kartica postaje aktivna u roku od 15 minuta ili popunjavanjem i potpisivanjem aplikacione forme na benzinskoj stanici i Vaša kartica će biti aktivirana nakon obrade aplikacione forme (u roku od 7 do 30 dana).
Koje benefite dobijam korišćenjem „Sa Nama Na Putu“ kartice?
 Na svaku kupovinu, ušteda iznosi i do 5,5 dinara po litri za kupovinu goriva, odnosno do 3,5% od iznosa računa za kupovinu artikala iz dopunskog asortimana. Važno je napomenuti da u obračun bonus poena ne ulaze cigarete, TAG uređaj, časopisi, dnevna štampa, sve vrste dopuna, žetoni za perionicu i usisivač, proizvodi u okviru programa sakupljanja kupona i uz koje se dobija popust uz karticu "Sa nama na putu". Sve benefite pogledajte na linku: Pogodnosti kartice "Sa nama na putu".
Na koji način sakupljam bonus poene?
U okviru limita programa, pri svakoj kupovini goriva, robe i usluga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama korišćenjem kartice "Sa nama na putu" dobijate određeni broj bonus poena. Važno je napomenuti da u obračun bonus poena ne ulaze cigarete, TAG uređaj, časopisi, dnevna štampa, sve vrste dopuna, žetoni za perionicu i usisivač, proizvodi u okviru programa sakupljanja kupona i uz koje se dobija popust uz karticu "Sa nama na putu".
Kada ću moći da koristim sakupljene bonus poene?
Vaše bonus poene možete koristiti nakon aktivacije kartice što možete učiniti online putem linka https://www.sanamanaputu.rs/aktivacija-kartice ili popunjavanjem i potpisivanjem aplikacione forme na benzinskoj stanici i Vaša kartica će biti aktivirana nakon obrade aplikacione forme (u roku od 7 do 30 dana).
Da li se vlasništvo nad karticom može preneti? Da li korisnici mogu da imaju više kartica?
Na zahtev vlasnika kartice, kartica se može preneti na drugog korisnika. Prenos vlasništva podrazumeva promenu ličnih podataka na kartici posredstvom veb kabineta, obraćanjem na zvaničnu e-mail adresu info@sanamanaputu.rs ili pozivom Call centra. Korisnik može imati više kartica.
Šta je potrebno da se uradi ukoliko dođe do gubitka kartice?
U slučaju gubitka ili krađe kartice, potrebno je da nestanak kartice prijavite na besplatni Call centar 08 0000 8888, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba. Vlasnik programa nije dužan da korisniku koji je izgubio karticu da novu karticu na korišćenje.
Da li je moguće povratiti izgubljenu karticu i sakupljene bonus poene?
Ukoliko je kartica bila aktivirana, zahtev za prenos sakupljenih bonus poena i nivoa sa izgubljene kartice možete podneti pozivom na besplatan broj Call centra NIS-a na 08 0000 8888 ili obraćanjem na e-mail adresu info@sanamanaputu.rs.
Na koji način može da se prati koliko sam sakupio bonus poena?
Onog trenutka kada Vaša kartica bude aktivirana, dobijate mogućnost da na internet stranici "Moj nalog" pratite sve podatke koji se tiču Vaše kartice lojalnosti, kao i na našoj mobilnoj aplikaciji „Sa Nama Na Putu“
Da li je moguće promeniti svoje podatke koji su prvobitno dostavljeni?
Kako bi se promenili podaci, imate na raspolaganju dve opcije, možete da nazovete naš Call centar na besplatni broj 08 0000 8888, naše kolege rade 24 časa, možete da ih pozovete bilo kada i promeniće Vam broj telefona. Druga opcija jeste da nam pošaljete na mejl u kojem je potrebno navesti broj vaše kartice i podatak/podatke koje želite da promenite. E-mail adrese za slanje zahteva su info@sanamanaputu.rs i call.center@nis.eu. Takođe, podatke možete samostalno menjati putem dela sajta: Moj nalog.
Šta da radim ukoliko dođem u situaciju da prilikom plaćanja ne mogu da iskoristim sakupljene poene sa kartice?
Ukoliko Vaša kartica nije aktivirana, korišćenje bonus poena će biti omogućeno nakon aktivacije kartice što možete učiniti online putem linka https://www.sanamanaputu.rs/aktivacija-kartice, popunjavanjem i potpisivanjem aplikacione forme na benzinskoj stanici ukoliko to već niste učinili i Vaša kartica će biti aktivirana nakon obrade aplikacione forme (u roku od 7 do 30 dana) ili pozivom na besplatan broj Call centra 08 0000 8888. Ako bonus poene ne možete koristiti usled tehničkih problema na benzinskoj stanici, račun je potrebno izmiriti drugim platnim sredstvom.
Koji je rok važenja poena?
Rok za iskorišćavanje bonus poena je 3 godine od trenutka beleženja transakcije karticom „Sa nama na putu“. Ukoliko u tom vremenskom periodu ne iskoristite te bonus poene, oni se otpisuju u korist Naftne industrije Srbije. Ukoliko ne koristite Vašu karticu „Sa nama na putu“ tri godine od poslednje transakcije, Naftna industrija Srbije zadržava pravo da isključi Vašu karticu iz programa.
Da li pravna lica mogu da poseduju "Sa nama na putu" karticu?
"Sa nama na putu" kartica je kartica namenjena fizičkim licima. Za pravna lica je kreirana Gazprom korporativna kartica, o kojoj više možete da pronađete ovde.

"SA NAMA NA PUTU" platna kartica - dodatna funkcionalnost odloženo plaćanje

Na kojim stanicama je moguće aplicirati za platnu "Sa nama na putu" karticu?
Trenutno je zahtev za platnu "Sa nama na putu" karticu moguće podneti na odabranim benzinskim stanicama. Spisak možete da pogledate ovde.
Koliko je vremena potrebno za obradu zahteva za platnu karticu "Sa nama na putu"?
Potrebno je između 5 i 10 dana ali ne bi trebalo da bude duže od 2 nedelje.
Postoji li mogućnost podnošenja zahteva za platnu karticu onlajn?
Podnošenje zahteva je trenutno moguće izvršiti samo na odabranim NIS ili Gazprom benzinskim stanicama.
Koliki su mesečni troškovi održavanja platne kartice?
Trošak mesečnog održavanja kartice iznosi 99 dinara. 
Da li moram da budem klijent banke za otvaranje platne kartice?
Imajući u vidu da je u pitanju bankarski proizvod, otvaranje platne kartice podrazumeva automatsko otvaranje računa u Sberbanci, bez bilo kakvih dodatnih uslova (prenos zarade i slično).
Ukoliko zahtev za podnošenje platne kartice ne može biti realizovan, koji je razlog?
Proces odobravanja kreditnih proizvoda se sastoji od procene kreditne sposobnosti klijenta i ispunjenosti kriterijuma definisanih kreditnom politikom Sberbank Srbija a.d. Beograd. Vaš Zahtev za izdavanje i korišćenje platne kartice će biti realizovan ukoliko ispunjava sve neophodne kriterijume definisane kreditnom politikom Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Koja goriva se mogu plaćati platnom karticom?
Karticu možete koristiti za plaćanje svih naših goriva, proizvoda i usluga. Važno je da ne zaboravite da za kupovinu određenih proizvoda nije moguće sakupljanje bonus poena. Na primer, cigarete možete platiti platnom "Sa nama na putu" karticom, ali za ovu kupovinu ne možete sakupiti bonus poene.
Da li mogu da imam platnu karticu ukoliko sam nezaposleno lice?
Zaposlenje nije neophodan uslov za odobrenje platne „Sa nama na putu“ kartice. Osnovni kriterijum za odobrenje platne kartice je kreditna istorija i status u kreditnom birou.
Da li se celi iznos duga vraća odjednom?
U obavezi ste da izmirite min. 10% od ukupno potrošenog iznosa, odnosno min. 1000 din ukoliko je 10% duga manje od pomenutog iznosa. Savetujemo Vam da potrošeni iznos izmirite u celosti, jer se u suprotnom na ostatak neizmirenog duga obračunava kamata u iznosu od 2,4% mesečno.
Kako da izmirim svoj dug?
Obaveze možete izmiriti za prethodni mesec do 15-og u tekućem mesecu, uplatom sa Vašeg računa, na račun koji je naveden u izvodu. Izvod ćete primati svakog meseca na Vaš e-mail. Obeveze se mogu izmiriti: putem e-banking ili m-banking naloga vaše banke; na blagajni pošte ili banke ili uplatom na bilo kojoj NIS Petrol i Gazprom benzinskoj stanici. Važno je da znate da je uplata duga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama moguća isključivo gotovinom (nije moguće izvršiti uplatu platnim karticama).
Da li mogu da kupujem platnom karticom bilo gde?
Trenutno platnu karticu možete da koristite isključivo za kupovinu goriva i ostalih proizvoda i usluga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. Kupovina van NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica, kao i podizanje gotovine na bankomatima nije moguća.