Odloženo plaćanje

Odloženo plaćanje do 45 dana

Od sada, Vašom SA NAMA NA PUTU karticom možete da plaćate na odloženo do 45 dana, na svim NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama, do visine odobrenog limita. Sa ovom karticom možete da plaćate gorivo i dodatni asortiman, isključivo na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. U zavisnosti od nivoa lojalnosti kojem pripadate, biće vam odobreno 15.000 (ukoliko nemate kreditnu istoriju) ili 20.000 (srebrni i zlatni nivo) odnosno 40.000 (platina nivo) dinara limita.

Prilikom podnošenja Zahteva (na odabranoj benzinskoj stanici) potrebno je da date na uvid samo važeću ličnu kartu ili pasoš, i vozačku dozvolu. Podnošenje zahteva na odabranim benzinskim stanicama moguće je svakog dana u periodu od 00h do 24h. U roku do 5 dana, Vaš zahtev će biti obrađen od strane Banke.

Da biste uživali u svim pogodnostima unapređene kartice "Sa nama na putu", podnesite Zahtev na odabranim NIS Petrol ili Gazprom benzinskim stanicama, a nakon odobrenja od Banke i potpisivanja Ugovora, dobićete PIN putem SMS-a od Banke čijom aktivacijom Vaša kartica postaje funkcionalna za plaćanje. Potpisivanje ugovora je moguće svakog dana u periodu od 7h do 19h, na benzinskoj stanici na kojoj ste podneli zahtev.

Mesečna članarina „Sa nama na putu“ platne kartice je 99 dinara. Za sve korisnike koji apliciraju do kraja septembra, članarina je besplatna u narednih godinu dana od dana potpisivanja ugovora.

DVA KORAKA DO PIN-A 

Odlozeno placanje

NAPOMENA:
Plaćanje na odloženo funkcioniše kalendarski odnosno, ako ste izvršili kupovinu prvog dana u mesecu, tada imate 45 dana odloženo, a ako sipate na primer desetog dana u mesecu, imate 35 dana, itd. Datum do kojeg treba da se plati zaduženje iz prethodnog meseca je 15. dan tekućeg meseca.