Uz „Sa nama na putu“ karticu lojalnosti, plaćajte na odloženo do 45 dana!

Sipajte danas, a plaćanje odložite i do 45 dana! Iskoristite akcijski period i uz posebne uslove podnesite zahtev za platnu funkcionalnost na Vašoj „Sa nama na putu” kartici, na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama.


Kako bi izašla u susret potrebama svojih potrošača, kompanija NIS u saradnji sa Sberbankom  nastavlja da unapređuje „Sa nama na putu“ program lojalnosti. Uvedena je dodatna funkcionalnost u okviru „Sa nama na putu“ kartice, koja omogućava plaćanje goriva i robe na svim benzinskim stanicama na odloženo, do 45 dana*. Ukoliko ponesete zahtev za platnu funkcionalnost do 13. oktobra 2019. godine, ne plaćate mesečnu članarinu 6 meseci od datuma podnošenja zahteva.


„Sa nama na putu“ platna kartica je postojeća kartica lojalnosti, sa nadograđenom platnom funkcijom i određenim kreditnim limitom odobrenim od strane Banke.

U pitanju je revolving kreditna kartica koja Vam omogućava dodatni limit za plaćanje goriva i dodatnog asortimana, isključivo na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. U zavisnosti od nivoa lojalnosti kojem pripadate, kreditni limit koji može biti odobren na kartici je 20.000 (srebrni i zlatni nivo) ili 40.000 (platina nivo) dinara.


Uvođenjem dodatne funkcionalnosti odloženog plaćanja sa revolving kreditnom „Sa nama na putu“ karticom u okviru najveće maloprodajne mreže u Srbiji, NIS svojim potrošačima pruža mogućnost odlaganja obaveze plaćanja za obavljenu kupovinu  do 15-og u narednom mesecu. **


Postupak aktivacije platne funkcionalnosti „Sa nama na putu“ kartice lojalnosti se završava u tri jednostavna koraka.


Ukoliko želite da uživate u svim pogodnostima unapređene kartice „Sa nama na putu“:

  1.  PODNESITE ZAHTEV na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama samo uz važeću ličnu kartu (ili pasoš) i vozačku dozvolu, bez podnošenja dodatne dokumentacije. Podnošenje zahteva na odabranim benzinskim stanicama je moguće svakog dana u periodu od 00h do 24h, odnosno tokom radnog vremena benzinskih stanica.
  2. Nakon podnošenja zahteva dobijate SMS poruku od Sberbank-e. Po dobijanju SMS-a, posetite benzinsku stanicu na kojoj ste podneli zahtev i zaključite Ugovor za korišćenje revolving kreditne kartice „Sa nama na putu“ za plaćanje goriva i roba na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. Potpisivanje ugovora je moguće svakog dana u periodu od 7h do 19h.
  3. Nakon potpisivanja ugovora, da biste mogli da plaćate gorivo i dodatni asortiman, potrebno je da dobijete PIN putem SMS-a od Sberbank-e.

Dodatne informacije o revolving kreditnoj kartici „Sa nama na putu“ možete dobiti i pozivom našeg call centra 08 0000 8888.

NAPOMENA:
Plaćanje na odloženo funkcioniše kalendarski odnosno, ukoliko ste izvršili kupovinu prvog dana u mesecu, imate na raspolaganju 45 dana na odloženo, a ukoliko sipate na primer desetog dana u mesecu, imate 35 dana, itd. Datum do kojeg treba da se plati zaduženje iz prethodnog meseca je 15. dan tekućeg meseca.


* Imate mogućnost kupovine uz odloženo plaćanje do 45 dana, u zavisnosti od datuma transakcije. Ova mogućnost važi isključivo ukoliko redovno, svakog meseca, najkasnije do roka za plaćanje, izmirujete celokupno dugovanje po kartici.


**Reprezentativni primer za revolving kreditnu karticu „Sa nama na putu“ - Iznos kreditnog limita: 40,000 RSD. NKS: 2,40% na mesečnom nivou / 28.80% na godišnjem nivou, fiksna kamatna stopa. Minimalna mesečna obaveza: 10% od ukupnog zaduženja po računu kartice uvećano za kamatu, naknade i eventualni iznos prekoračenja kreditnog limita, min. 1.000 RSD. EKS: 26.52% obračunat na dan 1.8.2019. godine. Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne, jer Banka ne vrši obračun nominalne kamate u periodu od datuma zaduženja računa Kartice po osnovu transakcije do kraja tekućeg obračunskog perioda . Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate u slučaju da odmah iskoristi celokupan kreditni limit 47.710,06  RSD. Rok važenja ugovora 3 godine.