Uz "Sa nama na putu" karticu lojalnosti, plaćajte na odloženo!

Kako bi izašla u susret potrebama svojih potrošača, kompanija NIS nastavlja da unapređuje „Sa nama na putu“ program lojalnosti. Početkom ove godine, u saradnji sa Sberbank-om, uvedena je dodatna funkcionalnost u okviru „Sa nama na putu“ kartice, koja omogućava plaćanje goriva i robe na svim benzinskim stanicama na odloženo, do 45 dana.

Uvođenjem dodatne funkcionalnosti odloženog plaćanja  u okviru najveće maloprodajne mreže u Srbiji, NIS svojim potrošačima pruža mogućnost odlaganja obaveze plaćanja za obavljenu kupovinu  do 15-og u narednom mesecu. 

Postupak aktivacije platne funkcionalnosti „Sa nama na putu“ kartice lojalnosti se završava u tri jednostavna koraka.

Ukoliko želite da uživate u svim pogodnostima unapređene kartice "Sa nama na putu":

  1. PODNESITE ZAHTEV na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama samo uz važeću ličnu kartu (ili pasoš) i vozačku dozvolu, bez podnošenja dodatne dokumentacije. Podnošenje zahteva na odabranim benzinskim stanicama je moguće svakog dana u periodu od 00h do 24h, odnosno tokom radnog vremena benzinskih stanica.

  2. Nakon podnošenja zahteva dobijate SMS poruku od Sberbank-e. Po dobijanju SMS-a, posetite benzinsku stanicu na kojoj ste podneli zahtev i zaključite Ugovor za korišćenje kartice „Sa nama na putu“ za plaćanje goriva i roba na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. Potpisivanje ugovora je moguće svakog dana u periodu od 7h do 19h.

  3. Nakon potpisivanja ugovora, da biste mogli da plaćate gorivo i dodatni asortiman, potrebno je da dobijete PIN putem SMS-a od Sberbank-e (dva koraka do PIN-a).

Mesečno održavanje „Sa nama na putu“ platne kartice je 99 dinara.

Dodatne informacije o platnoj „Sa nama na putu“ kartici možete dobiti i pozivom našeg call centra 08 0000 8888.

NAPOMENA:
Plaćanje na odloženo funkcioniše kalendarski odnosno, ako ste izvršili kupovinu prvog dana u mesecu, tada imate 45 dana odloženo, a ako sipate na primer desetog dana u mesecu, imate 35 dana, itd. Datum do kojeg treba da se plati zaduženje iz prethodnog meseca je 15. dan tekućeg meseca.