Promena obračuna bonus poena

Sakupljanje bonus poena na kartici lojalnosti „Sa nama na putu“ postaje jednostavnije. Od 1.1.2019. godine za svaku Vašu kupovinu goriva dobijate od 1 do 5,5 bonus poena po litru goriva, u zavisnosti od nivoa kome pripadate i goriva koje kupujete. Za kupovinu proizvoda iz prodavnice i restorana, bonus poeni se i dalje računaju u procentima, od 1,5% do 3,5% od ukupne vrednosti računa za kupljene artikle i u zavisnosti od nivoa kome pripadate.

Tabelarni prikaz novog obračuna bonus poena prilikom kupovine goriva i ostalih proizvoda:

NAFTNI DERIVATI 
Novi model obračuna bonus poena
prilikom kupovine goriva
Srebro
Zlato
Platina
Evro dizel
2 bp/l
3,5 bp/l
4,5 bp/l
Evro Premijum BMB 95
2 bp/l
3,5 bp/l
4,5 bp/l
OPTI Dizel
2 bp/l
3,5 bp/l
4,5 bp/l
OPTI Benzin 95
2 bp/l
3,5 bp/l
4,5 bp/l
Gasno ulje
2 bp/l
3,5 bp/l
4,5 bp/l
OPTI Auto gas
1 bp/l
1,5 bp/l
2,5 bp/l
CNG (metan)
1 bp/kg
1,5 bp/kg
2,5 bp/kg
G-Drive Dizel
3 bp/l
4,5 bp/l
5,5 bp/l
G-Drive 100
3 bp/l
4,5 bp/l
5,5 bp/l
PROIZVODI IZ PRODAVNICE I RESTORANA
Obračun bonus poena prilikom kupovine ostalih proizvoda
1,50%
2,50%
3,50%

*bp = bonus poen

Tabelarni prikaz novog raspona potrošnje nivoa Zlato i praga potrošnje nivoa Platina (važi od 1.2.2019. godine):

NIVO
POTROŠNJA U PRETHODNOM MESECU
SREBRO
0 – 9.999 rsd
ZLATO
10.000 – 22.999 rsd
PLATINA
više od 23.000
 

Primeri novog obračuna:

Evro Dizel:
Za kupovinu 10 litara Evro dizel goriva, broj sakupljenih bonus poena za nivo SREBRO biće 20, nivo ZLATO 35, a nivo PLATINA 45 bonus poena.

G-Drive 100:
Za kupovinu 20 litara G-Drive 100 goriva, broj sakupljenih bonus poena za nivo SREBRO biće 60, nivo ZLATO 90, a nivo PLATINA 110 bonus poena.

Primer obračuna za kupljene proizvode iz prodavnica ili restorana:

Za kupovinu proizvoda u vrednosti od 1.000 dinara, broj sakupljenih bonus poena za nivo SREBRO biće 15, nivo ZLATO 25 i nivo PLATINA 35 bonus poena.

Napomene:

  • 1 bonus poen = 1 dinar.
  • U obračun bonus poena ne ulaze cigarete, TAG uređaj, časopisi, dnevna štampa i sve vrste dopuna.