Rok za iskorišćavanje bonus poena na “Sa nama na putu”

Obaveštavamo Vas da je došlo do izmena u propisanim pravilima programa lojalnosti „Sa nama na putu“ koja se tiču roka otpisivanja bonus poena.

Prema izmenjenim pravilima, Vaši bonus poeni važe 3 godine od trenutka sakupljanja, umesto 3 godine od poslednje transakcije uz “Sa nama na putu“ karticu, kako je bilo definisano u prethodno važećim pravilima programa lojalnosti “Sa nama na putu“.

Promenjen Član 23. sada glasi:

Rok za iskorišćavanje poena je 3 godine od trenutka upisivanja bonus poena na karticu lojalnosti „Sa nama na putu“. U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonus poeni se otpisuju u korist NIS a.d.

Pogledajte sva važeća pravila programa lojalnosti “Sa nama na putu“.

Molimo sve korisnike programa lojalnosti „Sa nama na putu“ koji imaju neiskorišćene bonus poene iz 2016. godine da ih iskoriste kako im isti ne bi bili otpisani.

Vaš NIS