Sa nama na putu kroz Srbiju

Jun 16, 2020
U svanuće, pretilo je tmurno nebo kišom, no nedovoljno da pokoleba zaljubljenike u putovanja. Odlučno i optimistično sedosmo u auto i uputismo se ka Paliću. Veruje se da je jezero nekada bilo slano i da je nastalo, po predanju, od silnih suza pastira Pavla koji je tu napasao i izgubio svoje stado, a po drugoj priči, od iščezlog Panonskog mora. Kakva god da je istina o nastanku ovog zaštićenog područja, Palić je najveće prirodno jezero u Srbiji i razloga je pregršt da ga lično doživite.

Top članci

Nov 04, 2019
Opasan velikim bedemima i kulama, kojih ima ukupno 11, manastir je napravljen početkom 15. veka.
Oct 03, 2019
Podno visokog masiva ukazuje se tvrđava koja deluje kao da pluta na samoj površini velikog jezera.
Oct 18, 2019
Čitav kompleks se prostire na 65 hektara, a sastoji od dvorca, kapele, ergele, parka i malog kastela
Feb 10, 2020
Krenite sa nama na putu do Muzeja kamena, Kuće domaćeg čaja i rodne kuće Živojina Mišića

Hronološki članci

Jan 08, 2020
Glavni zimski turistički adut Srbije je Kopaonik.
Dec 27, 2019
Dočekajte Novu godinu u srpskoj prestonici
Dec 16, 2019
Jedan od glavnih aduta ovog mesta je i Muzej na otvorenom - Staro selo.
Nov 15, 2019
Đavolju varoš čine 202 zemljane figure razlitičih oblika i visine.
Nov 04, 2019
Opasan velikim bedemima i kulama, kojih ima ukupno 11, manastir je napravljen početkom 15. veka.
Oct 18, 2019
Čitav kompleks se prostire na 65 hektara, a sastoji od dvorca, kapele, ergele, parka i malog kastela
Oct 03, 2019
Podno visokog masiva ukazuje se tvrđava koja deluje kao da pluta na samoj površini velikog jezera.

Pages