Sakupljajte bonus poene

Pri svakoj kupovini goriva, robe i usluga na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama sa karticom „Sa nama na putu’’ dobijate određeni broj bonus poena*. Bonus poeni se obračunavaju odmah nakon Vaše kupovine. Ukoliko je kartica aktivirana možete ih odmah koristiti, a broj poena koji dobijate zavisi od nivoa Vaše kartice. Srebro, zlato i platina su nivoi koje Vaša kartica može imati, što je određeno iznosom Vaše mesečne potrošnje.

Tabela ispod prikazuje nivo Vaše kartice i vrednost bonus poena u odnosu na iznos Vašeg mesečnog računa.

Nivo Potrošnja u prethodnom mesecu
SREBRO 0 – 9.999 dinara
ZLATO 10.000 – 22.999 dinara
PLATINA Preko 23.000 dinara

** 1 bonus poen = 1 dinar

Tabela ispod prikazuje sistem sakupljanja bonus poena:

NAFTNI DERIVATI 

Novi model obračuna bonus poena
prilikom kupovine goriva

Srebro

Zlato

Platina

Evro dizel

2 bp/l

3,5 bp/l

4,5 bp/l

Evro Premijum BMB 95

2 bp/l

3,5 bp/l

4,5 bp/l

OPTI Dizel

2 bp/l

3,5 bp/l

4,5 bp/l

OPTI Benzin 95

2 bp/l

3,5 bp/l

4,5 bp/l

OPTI Auto gas

1 bp/l

1,5 bp/l

2,5 bp/l

CNG (metan)

1 bp/kg

1,5 bp/kg

2,5 bp/kg

G-Drive Dizel

3 bp/l

4,5 bp/l

5,5 bp/l

G-Drive 100

3 bp/l

4,5 bp/l

5,5 bp/l

Ad Blue točeni

1 bp/l

1,5 bp/l

2,5 bp/l

Opti Autoglass

1 bp/l

1 bp/l

1 bp/l

PROIZVODI IZ PRODAVNICE I RESTORANA

Obračun bonus poena prilikom kupovine ostalih proizvoda

1,50%

2,50%

3,50%

Na početku Vaš nivo je Srebro i svaka Vaša kupovina goriva nagrađuje se od 1 do 3 dinara po litru, dok se svaka kupovina dopunskog asortimana nagrađuje sa 1,5% bonus poena u odnosu na iznos računa za artikle iz dopunskog asortimana. Kada u toku meseca ostvarite potrošnju veću od 9.999 dinara, Vaš nivo u sledećem mesecu napreduje u Zlato, te svaku Vašu kupovinu goriva nagrađujemo sa 1,5 do 4,5 dinara po litru, dok se svaka kupovina dopunskog asortimana nagrađuje sa 2,5% bonus poena u odnosu na iznos računa za artikle iz dopunskog asortimana. Do najvišeg Platina nivoa stižete ukoliko u toku meseca ostvarite kupovinu u vrednosti 23.000 dinara ili više. Tada svaku Vašu kupovinu goriva nagrađujemo sa 2,5 do 5,5 bonus poena po litru, dok se svaka kupovina dopunskog asortimana nagrađuje sa 3,5% bonus poena u odnosu na iznos računa za artikle iz dopunskog asortimana.

Nivo Vaše kartice se automatski ažurira početkom svakog meseca.

Program „Sa nama na putu“ dostupan je na svim Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama sa ciljem nagrađivanja potrošača, pružajući Vam brojne pogodnosti prilikom kupovine goriva, roba i usluga.

* Bonus poeni se ne mogu sakupljati kupovinom cigareta, TAG uređaja, časopisa, dnevne štampe, svih vrsta dopuna i žetona za perionicu i usisivač. Ukoliko se bonus poeni koriste za kupovinu proizvoda uz kupone ili proizvoda sa popustom uz "Sa nama na putu" karticu, cena proizvoda se obračunava po sniženoj ceni, dakle sa popustom.