Uz Sa nama na putu karticu, plaćajte odloženo do 45 dana!

Od sada, Vašom , unapređenom SA NAMA NA PUTU platnom karticom, možete da plaćate gorivo i dodatni asortiman na odloženo do 45 dana, na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama.

Da biste uživali u svim pogodnostima unapređene kartice Sa nama na putu, podnesite Zahtev na odabranim NIS Petrol ili Gazprom benzinskim stanicama, a nakon odobrenja od Banke i potpisivanja Ugovora, dobićete PIN putem SMS-a od Banke čijom aktivacijom Vaša kartica postaje funkcionalna za plaćanje.