Zašto odloženo plaćanje?

Pored odloženog plaćanja*, na najvećoj mreži benzinskih stanica u zemlji, uz „Sa nama na putu” revolving kreditnu karticu, očekuje Vas i niz brojnih pogodnosti.

  • Stalni i brojni instant popusti kod naših partnera programa lojalnosti!
  • Plaćanje do visine odobrenog limita!


Praćenje raspoloživog stanja i transakcija na revolving kreditnoj kartici  možete da obavljate i kroz mobilnu aplikaciju!


Obaveze na revolving kreditnoj kartici dospevaju 15-og u mesecu, i možete ih izmiriti uplatom sa Vašeg računa putem e-bankinga ili m-bankinga, uplatom u pošti, banci, ali i na NIS Petrol ili Gazprom stanicama, bez provizije. 

U obavezi ste da izmirite min. 10% od ukupno potrošenog iznosa (min. 1000 din.). Savetujemo Vam da potrošeni iznos izmirite u celosti, jer se u suprotnom na ostatak neizmirenog duga obračunava kamata u iznosu od 2,4% mesečno.**


NAPOMENA:

Plaćanje na odloženo funkcioniše kalendarski odnosno, ukoliko ste izvršili kupovinu prvog dana u mesecu, tada imate 45 dana odloženo, a ukoliko sipate na primer desetog dana u mesecu, imate 35 dana, itd. Datum do kojeg treba da se plati zaduženje iz prethodnog meseca je 15. dan tekućeg meseca.

*Imate mogućnost kupovine uz odloženo plaćanje do 45 dana, u zavisnosti od datuma transakcije. Ova mogućnost važi isključivo ukoliko redovno, svakog meseca, najkasnije do roka za plaćanje, izmirujete celokupno dugovanje po kartici.

**Reprezentativni primer za revolving kreditnu karticu Sa nama na putu - Iznos kreditnog limita: 40,000 RSD. NKS: 2,40% na mesečnom nivou / 28,80% na godišnjem nivou, fiksna kamatna stopa. Minimalna mesečna obaveza: 10% od ukupnog zaduženja po računu kartice uvećano za kamatu, naknade i eventualni iznos prekoračenja kreditnog limita, min. 1,000 RSD. EKS: 35.31% obračunat na dan 1.8.2020. godine. Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate u slučaju da odmah iskoristi celokupan kreditni limit 50,372.82 RSD. Troškovi koji padaju na teret korisnika: članarina 99 RSD mesečno. Rok važenja ugovora 3 godine.