Zašto odloženo plaćanje?

Pored odloženog plaćanja*, na najvećoj mreži benzinskih stanica u zemlji, uz "Sa nama na putu" platnu karticu, očekuje Vas i niz brojnih pogodnosti.

  • Stalni i brojni instant popusti kod naših partnera programa lojalnosti!
  • Plaćanje do visine odobrenog limita!

Praćenje raspoloživog stanja i transakcija na platnoj kartici  možete da obavljate i kroz mobilnu aplikaciju!

Obaveze na kartici dospevaju 15-og u mesecu, i možete ih izmiriti uplatom sa Vašeg računa putem e-bankinga ili m-bankinga, uplatom u pošti, banci, ali i na NIS Petrol ili Gazprom stanicama, bez provizije. 

U obavezi ste da izmirite min. 10% od ukupno potrošenog iznosa (min. 1000 din.). Savetujemo Vam da potrošeni iznos izmirite u celosti, jer se u suprotnom na ostatak neizmirenog duga obračunava kamata u iznosu od 2,4% mesečno.

NAPOMENA:
* Plaćanje na odloženo funkcioniše kalendarski odnosno, ukoliko ste izvršili kupovinu prvog dana u mesecu, tada imate 45 dana odloženo, a ukoliko sipate na primer desetog dana u mesecu, imate 35 dana, itd. Datum do kojeg treba da se plati zaduženje iz prethodnog meseca je 15. dan tekućeg meseca.